Skip to main content

Nyheter

Creating Green Cities

384px Centrala Malmö
Europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer i Malmö den 14-15 juni.

I skuggan av det svenska ordförandeskapet i EU, genomförs en europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer i Malmö den 14-15 juni.

På agendan står en rad samhällsutmaningar om klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och ojämlik folkhälsa.

Riktlinjer i sammanhanget är Agenda 203, EU:s Gröna giv och New European Bauhaus.

På uppdrag av Regeringskansliet är Boverket och SLU Tankesmedjan Movium arrangörer i samarbete med Rådet för hållbara städer.

Konferensen hålls på engelska och det finns möjlighet att delta digitalt.

Länk till mer information: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/creating-green-cities/.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .