Skip to main content

Nyheter

Följ utvecklingen av bostadsmarknaden

Boverket
På Boverkets hemsida.

På boverket.se finns senaste nytt om bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen och som uppdateras löpande.

Byggprognos. Uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden utvecklas i landet. I år publicerades byggprognosen den 8 juni, och en reviderad prognos den 17 oktober.

Behov av bostadsbyggande. Regelbundna beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell nivå, och ibland på regional nivå. Den senaste beräkningen publicerades den 21 september.

Bedömning av bostadsbrist. Underlag som enligt bostadsförsörjningslagen ska stödja kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen.

Bostadsmarknadsenkäten. En sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige år från år. Den senaste enkäten publicerades den 15 maj.

Länk till ”Senaste nytt om bostadsmarknad och bostadsförsörjning”: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kampanjer/bostadsmarknad-och-bostadsforsorjning/.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .