Skip to main content

Nyheter

Kom till Järva den 2 juni!

Järva seminarium 3 juni 2023
Seminarium: Vad krävs för att skapa ett tryggt och jämlikt boende för alla?

Dag: Lördagen den 3 juni 2023.

Tid: 17.00-17.45.

Plats: Spånga IP.

Boendesegregationen är ett problem för både individ och samhälle. Resursstarka hushåll får tillgång till attraktiva stadsdelar, samtidigt som de kan välja bort mindre populära områden och lägenheter. På så vis skapas en spiral som försvagar och stigmatiserar vissa bostadsområden – och fortsätter sortera människor efter plånbok. Resultatet blir ojämlika villkor kring boendemiljö, service, hälsa, livslängd, skolresultat, försörjningsmöjligheter, inflytande och förutsättningar för ökad livskvalitet.

Den enorma bostadsbrist vi ser i framförallt storstadsregionerna ökar segregationen och inget tyder på att antalet bostäder kommer öka. Tvärtom har bostadsbyggandet bromsat in.
Vad krävs egentligen för att skapa ett tryggt och jämlikt boende för alla, nu och i framtiden?

I detta samtal vänder och vrider vi på de olika utmaningarna vi står inför och diskuterar lösningar.

I panelen:
Ann-Margarethe Livh - Ordförande Järvaföreningen. Medlem regionstyrelsen.

Fatuma Mohamed - Projektledare för hälsoinformatörer, Transkulturellt Centrum. Engagerad mot trångboddhet och för trygghetsfrågor.

Sveriges Allmännytta, tba

Moderator: Veronica Sällemark, ledamot i förbundsstyrelsen.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .