Nyheter

Sveriges Allmännytta följer Hyresgästföreningens linje

Hyreshus Wiki
I alla fall i vitala delar.

Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand och NCC Building Sveriges affärsområdeschef Henrik Landelius publicerade den 28 oktober en debattartikel på DN Debatt. Den handlar om renoveringsbehovet inom miljonprogrammet, och förutsättningarna för detta.

Debattörerna lyfter fram tio punkter med åtgärder som enligt dem kan bidra till att renoveringen av miljonprogrammet kan genomföras på ett bra sätt.

I synnerhet tre av dessa tio punkter är direkt kopplade till krav som Hyresgästföreningen sedan länge ställt.

Block och penna
Skapa incitament att fondera medel för framtida renovering
. Möjligheten att införa regler kring fondering bör utredas. Skattereglerna bör samtidigt ses över så att bostadsföretag kan avsätta obeskattade vinstmedel till framtida underhåll.

Involvera hyresgäster och spara kostnader. Alla berörda parter behöver förutsägbarhet och trygghet i samband med en ombyggnad. Hyresvärdar vill undvika kostnadsdrivande förseningar samtidigt som hyresgästerna vill ha transparens, känna sig delaktiga och få förutsägbarhet i hyresnivåerna. Genom samrådsförfaranden kan dialogen stärkas.

Inför ett riktat rot-stöd för upprustning av hyresfastigheter. En utvidgning av rot-stödet som omfattar socialt och miljömässigt hållbara investeringar i hyresrätter skulle bidra till att utjämna den skattemässiga skillnad som finns mellan upplåtelseformerna. Stödet bör även kunna användas till att skapa trygga och attraktiva utemiljöer samt att förbättra energiprestandan och klimatanpassningsåtgärder kopplade till fastigheter.

De sju övriga punkterna handlar om följande:

  • Öka möjligheterna till industrialiserad upprustning.
  • Förenkla regelverken för ombyggnad.
  • Utveckla upphandlingsförfarandet för att premiera kvalitet före lägsta pris.
  • Inför kreditgaranti för ombyggnad.
  • Reformera och utöka det nya statliga stödet för energieffektivisering.
  • Öka samplanering och samverkan.
  • Ge AP-fonderna i uppdrag att utöka sitt långsiktiga innehav i hyresfastigheter.
Läs hela debattartikeln: https://www.dn.se/debatt/halva-miljonprogrammet-i-akut-behov-av-renovering/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier