Skip to main content

Folkinintiativet - Stoppa utförsäljningen av Sollentunahem


Den 13 november startade Hyresgästföreningen Sollentuna ett så kallat folkinitiativ med målet att få till en folkomröstning under 2023 om utförsäljningen av vårt kommunala allmännyttiga bostadsbolag Sollentunahem.

Vår ambition är att denna folkomröstning ska säga nej till fortsatt utförsäljning och ombildning till bostadsrätter av de kommunala hyresrätterna som vi medborgare äger tillsammans.

Namninsamlingen pågår till och med den 13 maj 2023, och vi behöver få in 4 653 namn för att kunna kräva en folkomröstning.

När namnen är inlämnade kontrolleras och hanteras de av kommunen, för att slutligen komma upp Sollentuna kommuns fullmäktige, som då ska besluta om det ska genomföras någon folkomröstning eller inte.

Kommunallagen om folkinitiativ

Folkinitiativ
2 §
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Lag (2019:835).

Nu vill vi ha din hjälp! Dels genom att du skriver under namninsamlingen för en folkomröstning, och dels genom att du pratar med dina grannar, vänner och bekanta och uppmanar dem att också skriva under.

På dem här sidan kan du ladda ner en namnlista där alla uppgifter måste fyllas i för att det ska bli giltigt. Det grundläggande kraven är man är röstberättigad (myndig) och att man är folkbokförd i Sollentuna kommun.

Man kan posta namnlistan till oss på följande adress:
Hyresgästföreningen Centrala Edsberg
Ribbings väg 89
192 52 Sollentuna
.

Om det finns frågor eller funderingar så kan du kontakta vår kampanjledare Mette Hildingsson (Hyresgästföreningen Centrala Edsberg) på tel: 076 - 034 93 99, eller via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Du kan även vara med och diskutera på vårt forum: forum.hgfsollentuna.se.

Tillbaka till början av sidan…

Material att ladda ner

Här kan du ladda ner namnlistor, foldrar och information som kan vara bra när du hjälper till med namninsamlingen.Här är mer detaljerad information om processen hur det fungerar runt Folkinitativet och folkomröstningen.


Inlämningsställen av namnlistor

Här kan du ladda ner en lista på inlämningställen där du kan lämna in dina ifyllda namnlistor. Lägg helst namnlistorna i ett C4 eller C5 Kuvert.

Här kan du ladda ner listan.

Butiker

Dessa butiker kan du gå och skriva på en namnlista eller säkert lämna in fullskriva namnlistor som du har samlat in. (Uppdaterad 2022-11-23)

  • Edsbergssalongen, Edsbergs torg

  • Opticway, Edsbergs torg

  • Sollentuna Blommor Edsberg, Edsbergs torg

Vi håller för närvarande att fixa fram fler ställen där du säkert kan lämna in namnlistorna, detta kommer att uppdateras här.

Tillbaka till början av sidan…