Nyheter

Buller, buller, buller...

IMG 0352 1
Buller verkar bli ett allt större problem i vårt samhälle. Såväl inom vårt arbetsliv som i våra bostadsområden.

Sollentuna är en mycket bullerutsatt kommun. Detta beroende på att kommunen dels klyvs av E4:an, och dels av järnvägen. Till detta kommer ett flertal större och mycket trafikerade vägar till och från våra grannkommuner.

I siffror ser det ungefär ut så här. På E4:an passerar 60-70 000 fordon per dygn, på Norrvikenleden cirka 30 000 fordon per dygn, på järnvägen passerar cirka 600 tåg per dygn och det är cirka 800 plan (under normala trafikförhållanden) som har inflygning till bana 3 på Arlanda per dygn.

Speciellt drabbat är den norra delen av kommunen – det vill säga Rotebro – där allt detta strålar samman med mycket korta avstånd till bostadsområden. Det kan vara så att Rotebro är det mest bullerutsatta området i landet. I vart fall ett av de mest bullerutsatta helt säkert.

Men det finns också andra bullerkällor. Tidigare i somras startade Sollentunahem byggandet av 133 hyresrätter i vid Ribbings väg Edsberg. Närmare bestämt förtätningsbebyggelse i kvarteret Esset.

I detta nu är byggandet av två av de fyra huskropparna igång. Marken består nästan enbart av berg och det borras, sprängs och grävs hej vilt. Och det bara några få meter ifrån de befintliga husen. Bullernivån är hög, väldigt hög. Speciellt på grund av borrandet i berget.

Hur mycket buller är det rimligt att de boende egentligen ska stå ut med? En fråga som det inte är alldeles lätt att svara på.

Inte för att det är någon tröst för Edsbergborna, men det är i alla fall så att det inte bara är i Edsberg som detta problem finns. Ett ”lysande” exempel är kvarteret Plankan på Södermalm. Där finns exakt samma problem av samma orsak – förtätningsbyggande.

Där har hyresgästerna fått nog och har levererat en mindre storm av klagomål till Stockholms stad, viket resulterat i att staden nu kräver åtgärder mot bullret av sitt bostadsbolag Svenska Bostäder.

Läs artikel om kvarteret Plankan på Hem & Hyra: https://www.hemhyra.se/nyheter/krav-pa-svenska-bostader-atgarda-bullerproblemen/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier